Program Regionalny Województwo Małopolskie Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego
Masz pytanie?
Tel. (33) 874-11-03
Fax: (33) 874-12-85

Formularz kontaktowy
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pożyczkę:

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pożyczkę:

 • Wypełniony formularz wniosku o udzielenie pożyczki wraz z planem operacyjnym przedsięwzięcia;
 • Kserokopię dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości, a ich oryginały do wglądu.
 • Kserokopię wpisów do odpowiednich rejestrów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. CEiDG)
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ZUS wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy:
  • W przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość w myśl ustawy o rachunkowości: rachunek zysków i strat oraz bilans za trzy pełne lata prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzające dzień złożenia wniosku pożyczkowego, i za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy w roku złożenia wniosku pożyczkowego.
  • W przypadku podmiotów nie prowadzących pełnej księgowości w myśl ustawy o rachunkowości: odpowiednie sprawozdanie PIT za trzy pełne lata prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzające dzień złożenia wniosku pożyczkowego, i za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy w roku złożenia wniosku pożyczkowego.
  • Ewidencję środków trwałych aktualną na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
 • Ponadto jeżeli dotyczy:
  • Dokumenty poświadczające wysokość dochodów poręczycieli (w sprawie szczegółów zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub bezpośredniego w siedzibie Funduszu), każdy poręczyciel obligatoryjnie wypełnia dokument „oświadczenie poręczyciela” w każdym przypadku, bez względu na wysokość czy przeznaczenie pożyczki
  • Dokumenty poświadczające wartość zabezpieczeń majątkowych (wyceny rzeczoznawcy, operaty szacunkowe, itp.?), jeżeli takich zażąda Fundusz;
  • Opinii bankowych lub z innych instytucji finansowych potwierdzających solidność klienta.
  • Inne np. dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem

Istnieje możliwość wypełnienia Wniosku o pożyczkę przy pomocy konsultanta w siedzibie Funduszu - bezpłatnie.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o pożyczkę FP Skawa - pobierz plik Word - 501 kB
 2. Wniosek o pożyczkę FP Skawa - pobierz plik PDF - 1.1 MB
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach-druk dla poręczyciela - pobierz plik Word - 441 kB
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach-druk dla poręczyciela - pobierz plik PDF - 932 kB
 5. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – druk dla poręczyciela - pobierz plik Word - 434 kB
 6. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – druk dla poręczyciela - pobierz plik PDF - 550 kB

© 2010 SSCPiR. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 175|Tel: +48 (33) 874-11-03|Fax: +48 (33) 874-12-85

realizacja: Intermania