Program Regionalny Województwo Małopolskie Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego
Masz pytanie?
Tel. (33) 874-11-03
Fax: (33) 874-12-85

Formularz kontaktowy
O funduszu Pożyczkowym "Skawa"

Informacja!!!
Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy "SKAWA" z dniem 30.09.2017 r. zakończył działalność operacyjną.

POŻYCZKI PRZEZNACZONE DLA:

 • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 5.000 zł
 • Maksymalna wysokość: 120.000zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
  • 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
  • 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

Cele na które mogą być przeznaczone środki pożyczkowe:

 1. Inwestycyjny:
  • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
  • Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę
 2. Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa.
  Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju, przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki.

Prowizja: brak

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Pożyczka musi być zabezpieczona.

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • Faktury lub/i
  • Rachunki lub/i
  • umowy kupna- sprzedaży lub/i
  • inne umowy cywilnoprawne lub/i
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

Stosownie do zapisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Jeżeli  jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000,00 EURO płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego.


Pliki do pobrania:


Regulaminy archiwalne:

© 2010 SSCPiR. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 175|Tel: +48 (33) 874-11-03|Fax: +48 (33) 874-12-85

realizacja: Intermania